KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE

Zjistěte zde více informací o projektu a jak probíhala celá rekonstrukce, v jaké je fázi nebo co nás čeká a nemine. Prohlédnout si můžete i fotogalerii z průběhu stavby a mnohem více.

Projekt  –  PANORAMA RESIDENCE

Projekt kvalitního bydlení v Prachaticích – Vodňanská 7, 1437.

V rámci komplexu stávajících budov projde projekt postupnou úplnou rekonstrukcí jednotlivých budov samostatně. Rekonstrukce proběhne ve 3 postupných etapách od budovy „C“, přes prostřední budovu „B“ s jejím nádvořím, k budově „A“, včetně rekonstrukce garáží a přilehlých ploch. Označení budov vychází z původního označení (budova „A“ blíže k poště, „B“ – prostřední budova s nádvořím, budova „C“ blíže ke Komerční bance). Nejedná se o pouhé opravy, ale rekonstrukce všech budov bude komplexní a důsledná – proběhne kompletní vybourání stávajících příček, podlah, rozvodů a prostupů nosnou konstrukcí. Následně dojde k vybudování nových mezibytových a bytových příček dle architektonického projektu. Budou vyměněny veškeré rozvody vody, elektřiny, topení, vzduchotechniky a kanalizace. Vyměněna budou veškerá okna a obálky budov budou zatepleny včetně střech.

PROČ REKONSTRUKCE?

Demolice a následná výstavba nových objektů by zásadním způsobem změnila ráz okolí a navíc stávající kostra budov představuje perfektní základ pro residenční bydlení.

nekompromisní rekonstrukce

Nechceme žádné kompromisy! Nejedná se o drobné opravy s výmalbou, ale důkladnou komplexní rekonstrukci celého objektu i okolí.

Chceme zanechat odkaz kvalitního dostupného bydlení v Prachaticích. Změňme ráz zanedbané stavby k lepšímu. Nenechme chátrat budovy v centru a vdechněme jim Nový život.

Proč Panorama Residence? Protože právě výhledy jsou ze všech budov více než strhující. Dostatek slunečního světla ze všech stran doplněné krásnými výhledy. Prachatice a jejich okolí jsou doslova na dlani a rozměr prosklené fasády poskytne dostatek světla v každém období. To vše je perfektní.

Co perfektní nebylo – veškeré dispozice uvnitř budov, kvalita podlahových a obkladových povrchů, elektroinstalace, kanalizace, rozvody vody, systém vytápění, okna, nezateplená obálka budovy a s ní spojená energetická náročnost budov. A právě proto jsme projekt pojali jako komplexní rekonstrukci během které proběhne úplná výměna nevyhovujících materiálů za nové vč. moderních technologií tak, aby byla zajištěna kvalita a dlouhodobá udržitelnost kvalitního bydlení s důrazem na minimální provozní náklady.

 

DEMOLICE A SANACE

Abychom mohli začít a splnit Vaše očekávání, rozhodli jsme se zachovat pouze nosný skelet budovy a schodiště. Vše ostatní začíná od základu…

Došlo k odstranění veškerého nenosného zdiva, odstranění stávajících obkladů a podlahových krytin. Spolu s podlahami došlo k vybourání podkladové betonové vrstvy. Zároveň došlo k vybourání prostupů nosným zdivem dle projektu a odstranění starých výmaleb z nosných stěn. Veškerá suť byla ekologicky zlikvidována nebo zrecyklována. Původní rozvody vzduchu, vody, elektřiny a kanalizace byly postupně rozebrány a ekologicky zlikvidovány. Demontovány byly i fasádní panely společně s původními dřevěnými okny.

Oproti tomu jsme zachovali nosnou kostru budovy spolu se schodišťovým traktem, neboť obojí bylo v perfektním stavu a zrealizované v nadstandardní kvalitě materiálů a provedení. Za zmínku stojí například kamenné schody a travertinové obklady. U nosných stěn došlo k odstranění starých výmaleb, vyrovnání omítek a nové štuky. U schodiště byla zachována kompletní konstrukce včetně zábradlí, ze kterého byla odstraněna barva, bylo ošetřeno před poškozením během výstavby a následně byla provedena nová povrchová úprava.

 

Demolice jako základ

Abychom mohli plnit veškeré Vaše potřeby a očekávání, bylo nutné vše nepotřebné odstranit.

VYZDÍVÁNÍ

Akustické mezibytové příčky a bytové příčky z keramických cihel.

Konzervativně jsme vsadili na ověřenou kvalitu. Veškeré stěny a příčky byly precizně zaměřeny, vytyčeny a založeny na betonový základ. Samotné vyzdívání probíhalo postupně dle předepsaného technologického postupu metodou zdění na pěnu a lepidlo. Systém zdění na pěnu byl zvolen jako progresivní technologie, která v případě vyzdívání bytových příček poskytuje lepší parametry akustiky i tepelné izolace.

Průběžné kontroly kvality práce a důraz na rovinnost vyzdívání s minimální tolerancí odchylek. Stěny mimo toleranci byly nekompromisně rozebrány a přezděny do požadované kvality. V průběhu vyzdívání byly vytvořeny prostupy šachet stropními panely spiroll jádrovým vrtáním. Vybourané otvory původních oken byly založeny a dozděny izolačními keramickými cihlami.

 

keramické cihly porotherm

Ideální poměr výkonu tepelné i akustické cihly. Precizní pokládka a důraz na kvalitu provedení.

Pohybujeme se na místním trhu a hledáme nejlepší dodavatele.

Cílem nebyl další developerský projekt, který se lusknutím prstu rozprodá bez kvality a udržitelnosti. Na projektu jsme pracovali ve spojení s architektonickou kanceláří, projekt optimalizovali po všech stránkách s profesionály a odborníky z praxe.

Výběr dodavatelů

Cena není jediným parametrem při výběru dodavatelů. Spolupracujeme s renomovanými firmami s historií, bohatými zkušenostmi a profesionálním přístupem. Udržitelnost a kvalita provedení rekonstrukce je pro nás zcela zásadní a při rozhodování je vždy na prvním místě. Projekt stanovuje standardy, které byste v okolí hledali stěží.

Zateplení obálky budovy

Cílem bylo maximálně snížit náklady na provoz bytového domu.

Proběhlo osazení nových okenních výplní s tepelně izolačními trojskly a vícekomorovými rámy. Izolace střech a teras včetně realizace nových hydroizolačních folií. Celá obálka budov byla zateplena až 160mm vaty.

kvalitní a tichý výtah

Rozhodujícím kritériem nebyla cena, ale tichý bezporuchový chod a kvalita provedení.

Přesvědčila nás tichá moderní technologie, kterou výrobce nabízí. Zároveň bylo zvoleno bezúdržbové nadstandardní provedení z nerezu a led osvětlením kabiny, aby byla jízda výtahem radost.

časová osa projektu panorama residence

příprava (2019-2021)

Příprava trvala dlouho. Věříme, že stojí za to čekat, na to co jsme si pro Vás připravili. Nejedná se jen o další developerský projekt, bez hlubší vize a cílů. Čeho se snažíme dosáhnout a proč? Soubor budov svým umístěním představuje perfektní lokalitu pro bydlení – bezkonkurenční přiléhající občanská vybavenost (škola, pošta, banka, pekárna…), blízkost samotnému centru Prachatic a na druhé straně klid a zeleň se Skalkou. Úžasné výhledy všemi směry, od Skalky po historické centrum Prachatic v kombinaci s velkými okny zajišťují výhled, který se neomrzí v žádném počasí a díky počtu oken, jsou slunné prostě všechny byty! Toto vše je skvělý základ pro bytový dům a my se ho snažili po dobu dvou let ještě zlepšit – nechtěli jsme standard, ale novou úroveň bydlení. Proto Vám nabídneme bezkontaktní, bezbariérové zabezpečené vstupy do všech budov. Moderní kvalitní výtah v budovách „A“ a „C“. Nadstandardně zaizolovanou zděnou obálku budovy v kombinaci s izolačními trojskly a mezibytové příčky z akustických cihel Porotherm AKU. Parkovací místa před budovami, na uzavřeném dvoře, samostatných garážích i uvnitř budov a mnoho dalšího !

etapa "C" (2021-2023)

Etapa „C“ byla první z etap rekonstrukce, v rámci které došlo k vybudování přípravné plochy staveniště (směrem z Žižkovi ulice). V suterénu budovy byla vybourána trezorová vestavba a založena šachta výtahu do všech pater budovy. Směrem z Vodňanské ulice byly vybourány okenní otvory a vstupu do samostatného komerčního prostoru nově vzniklé zubní ordinace. Budova „C“ disponuje disponuje 3 samostatnými vstupy – hlavní vstup v přízemí směrem z nádvoří před budovou „B“, druhým vstupem z Žižkovi ulice v druhém nadzemním podlaží a samostatným vstupem v přízemí do zubní ordinace z Vodňanské ulice. V průběhu rekonstrukce budovy „C“ došlo k rozebrání stávající terasy, čímž vzniklo dočasné nádvoří pro stavbu, následně připravené pro parkovací místa před budovou „B“ a „C“. Budova „C“ nabízí celkem 22 bezbariérově přístupných bytových jednotek od 1KK, přes 2KK až po rozměrná 3KK. V rámci rekonstrukce došlo k vybudování nové nástavby na budově „C“, která umožnila vznik 3 rozměrných bytů s celkem čtyřmi terasami.

Budova „C“ byla úspěšně a kompletně zkolaudována 12.12.2023.

etapa "B" (2022-2023)

V rámci budovy „B“ bude nově zpřístupněný suterén sloužit komerčním prostorám (kanceláře, kavárna…) s celoprosklenými výlohami. V 1. patře vzniknou 4 byty s dispozicemi 2+KK a 3+KK, celoprosklenou jižní fasádou a vlastními terasami. Uvnitř budovy byla vytvořená patrová vestavba, díky které bude v budově „B“ vzniká celkem 13 bytových jednotek. Ve 2. nadzemním podlaží budou jižní byty disponovat proskleným balkonem. Ve 3. nadzemním podlaží byty sice nedisponují terasami ani balkóny, ale zato mají strhující výhled na centrum Prachatic. Obytná část budovy „B“ disponuje vlastním vstupem z Žižkovi ulice a komerční část bude samostatně přístupná z nově vzniklého nádvoří ve Vodňanské ulici.

etapa "A" (2023-2024)

Během poslední fáze dojde k rekonstrukci garáží, během které dojde i k výměně stávajících ocelových vrat za rolovací a výměně původní vjezdové brány do nádvoří garáží. V přízemí budovy „A“ budou umístěny garáže, přístupné přímo z Vodňanské ulice se sekčními vraty. Z Vodňanské ulice bude též přístupná motogaráž a kočárkárna. Přízemí budovy „A“ bude v severní části budovy disponovat sklepními kójemi.  Obdobně jako u budovy „C“ bude vybudována střešní nástavba se západním ustupujícím podlažím. Celkem bude budova „A“ obsahovat 25 bezbariérově přístupných bytových jednotek.

Původní provedení před rekonstrukcí

Fotografie z rekonstrukce

Napsali o nás…