KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE

Zjistěte zde více informací o projektu a jak probíhala celá rekonstrukce, v jaké je fázi nebo co nás čeká a nemine. Prohlédnout si můžete i fotogalerii z průběhu stavby a mnohem více.

Developerský projekt  –  PANORAMA RESIDENCE

Připravujeme pro Vás projekt skutečně kvalitního bydlení v Prachaticích.

V rámci komplexu stávajících budov projde postupně každý objekt úplnou rekonstrukcí, aby mohl být provozován naprosto samostatně a maximálně úsporně. Celková přestavba proběhne ve třech navazujících etapách od východní budovy „C“ (blíže budově Komerční banky), přes prostřední budovu „B“ s nádvořím, k západní budově „A“ (blíže budově České pošty) s garážemi a přilehlou plochou. Nejedná se o pouhé opravy, ale rekonstrukce všech budov bude komplexní a důsledná – kompletní vybourání stávajících dispozic, podlah a prostupů nosnou konstrukcí. Následné vybudování nových akustických mezibytových a bytových příček dle dispozic architektonického projektu. Rekonstrukce zahrnuje výměnu veškerých instalací, zařizovacích předmětů, okenních výplní za okna s trojskly a zateplení obálky budov.

PROČ REKONSTRUKCE?

Demolice a následná výstavba nových objektů by zásadním způsobem změnila ráz okolí a navíc stávající kostra budov představuje perfektní základ pro residenční bydlení.

nekompromisní rekonstrukce

Nechceme žádné kompromisy! Nejedná se o drobné opravy s výmalbou, ale důkladnou komplexní rekonstrukci celého objektu i okolí.

Chceme zanechat odkaz kvalitního dostupného bydlení v Prachaticích. Změňme ráz zanedbané stavby k lepšímu. Nenechme chátrat budovy v centru a vdechněme jim Nový život.

Proč Panorama Residence? Protože právě výhledy jsou ze všech budov více než strhující. Dostatek slunečního světla ze všech stran doplněné krásnými výhledy. Prachatice a jejich okolí jsou doslova na dlani a rozměr prosklené fasády poskytne dostatek světla v každém období. To vše je perfektní.

Co perfektní nebylo – veškeré dispozice uvnitř budov, kvalita podlahových a obkladových povrchů, elektroinstalace, kanalizace, rozvody vody, systém vytápění, okna, nezateplená obálka budovy a s ní spojená energetická náročnost budov. A právě proto jsme projekt pojali jako komplexní rekonstrukci během které proběhne úplná výměna nevyhovujících materiálů za nové vč. moderních technologií tak, aby byla zajištěna kvalita a dlouhodobá udržitelnost kvalitního bydlení s důrazem na minimální provozní náklady.

 

DEMOLICE A SANACE

Abychom mohli začít a splnit Vaše očekávání, rozhodli jsme se zachovat pouze nosný skelet budovy a schodiště. Vše ostatní začíná od základu…

Došlo k odstranění veškerého nenosného zdiva, odstranění stávajících obkladů a podlahových krytin. Spolu s podlahami došlo k vybourání podkladové betonové vrstvy. Zároveň došlo k vybourání prostupů nosným zdivem dle projektu a odstranění starých výmaleb z nosných stěn. Veškerá suť byla ekologicky zlikvidována nebo zrecyklována. Vedení vzduchu, vody, elektřiny a kanalizace bylo postupně rozebráno a ekologicky zlikvidováno. Demontovány byly i fasádní panely společně s dřevěnými okny.

Oproti tomu jsme zachovali nosnou kostru budovy spolu se schodištěm, neboť obojí bylo v perfektním stavu a zrealizované v nadstandardní kvalitě materiálů a provedení. U nosných stěn došlo k odstranění starých výmaleb a vyrovnání omítek. U schodiště byla zachována kompletní konstrukce včetně zábradlí, ze kterého byla odstraněna barva a ošetřeno před poškozením během výstavby.

 

Demolice jako základ

Abychom mohli plnit veškeré Vaše potřeby a očekávání, bylo nutné vše nepotřebné odstranit.

VYZDÍVÁNÍ

Prohlédněte si interiéry budov, vizualizace bytů, katalogy standardů a zjistěte více o vybavení a dalších možnostech.

Konzervativně jsme vsadili na ověřenou kvalitu. Veškeré stěny a příčky byly precizně zaměřeny, vytyčeny a založeny na betonový základ. Samotné vyzdívání probíhalo postupně dle předepsaného technologického postupu metodou zdění na pěnu a lepidlo. Systém zdění na pěnu byl zvolen jako progresivní technologie, která v případě vyzdívání bytových příček poskytuje lepší parametry akustiky i tepelné izolace.

Průběžné kontroly kvality práce a důraz na rovinnost vyzdívání s minimální tolerancí odchylek je standardně řešeno laserovou technikou. Stěny mimo toleranci byly nekompromisně rozebrány a přezděny do požadované kvality. V průběhu vyzdívání byly vytvořeny prostupy šachet stropními panely Spiroll přesným jádrovým vrtáním. Vybourané otvory původních oken jsou založeny a dozděny izolačními keramickými cihlami Porotherm.

 

keramické cihly porotherm

Ideální poměr výkonu tepelné i akustické cihly. Precizní pokládka a důraz na kvalitu provedení.

Pohybujeme se na místním trhu a hledáme nejlepší cenu za maximální kvalitu.

Cílem nebyl další developerský projekt, který se lousknutím prstu rozprodá bez kvality a udržitelnosti. Na projektu jsme osobně spolupracovali s architektonickou kanceláří, projekt intenzivně optimalizovali po všech stránkách s profesionáli a odborníky z praxe. Naším cílem je dlouhodobá udržitelnost a kvalita bydlení, která v okolí nemá konkurenci. Maximalizujeme pro Vás užitek a nekompromisně dohlížíme na kvalitu.

Výběr dodavatelů

Cena pro nás není jediným parametrem při výběru dodavatelů. Cílem je pro nás dlouhodobá udržitelnost a kvalita bydlení, proto volíme spolupráci s místními dodavateli s historií, zkušenostmi a profesionálním přístupem. Vzhledem k dlouhodobé návratnosti projektu je pro nás udržitelnost a Vaše spokojenost zásadní a při rozhodování je vždy na prvním místě. Projekt stanovuje standardy, které v každém ohledu realizací překonáváme.

kvalitní a tichý výtah

Rozhodujícím kritériem nebyla cena, ale tichý bezporuchový chod a kvalita provedení.

Přesvědčila nás tichá moderní technologie, kterou výrobce nabízí. Zároveň bylo zvoleno bezúdržbové nadstandardní provedení z nerezu v kontrastu se sytými barvami a led osvětlením kabiny, aby pro Vás byla jízda výtahem radost.

časová osa projektu panorama residence

příprava (2019-2021)

Příprava trvala dlouho. Věříme, že stojí za to čekat, na to co jsme si pro Vás připravili. Nejedná se jen o další developerský projekt, bez hlubší vize a cílů. Čeho se snažíme dosáhnout a proč? Soubor budov svým umístěním představuje perfektní lokalitu pro bydlení – bezkonkurenční přiléhající občanská vybavenost (škola, pošta, banka, pekárna…), blízkost samotnému centru Prachatic a na druhé straně klid a zeleň se Skalkou. Úžasné výhledy všemi směry, od Skalky po historické centrum Prachatic v kombinaci s velkými okny zajišťují výhled, který se neomrzí v žádném počasí a díky počtu oken, jsou slunné prostě všechny byty! Toto vše je skvělý základ pro bytový dům a my se ho snažili po dobu dvou let ještě zlepšit – nechtěli jsme standard, ale novou úroveň bydlení. Proto Vám nabídneme bezkontaktní, bezbariérové zabezpečené vstupy do všech budov. Moderní kvalitní výtah v budovách „A“ a „C“. Nadstandardně zaizolovanou zděnou obálku budovy v kombinaci s izolačními trojskly a mezibytové příčky z akustických cihel Porotherm AKU. Parkovací místa před budovami, na uzavřeném dvoře, samostatných garážích i uvnitř budov a mnoho dalšího !

etapa "C" (2021-2023)

Etapa „C“ je první z etap rekonstrukce, v rámci které dojde k vybudování přípravné plochy staveniště (směrem z Žižkovi ulice). V suterénu budovy bude vybourána trezorová vestavba a založena šachta výtahu, který bude fungovat v rámci všech pater budovy. Směrem z Vodňanské ulice budou vybourány okenní otvory a vstupu do samostatného komerčního prostoru. Budova „C“ bude disponovat 3 samostatnými vstupy – hlavní vstup v přízemí směrem z nádvoří před budovou „B“, druhým vstupem z Žižkovi ulice v druhém nadzemním podlaží a samostatným vstupem v rámci přízemí do komerčního prostoru z Vodňanské ulice. V průběhu rekonstrukce budovy „C“ dojde k rozebrání stávající terasy, čímž vznikne nádvoří s parkovacími místy před budovou „B“ a „C“. Budova „C“ nabídne celkem 19 bezbariérově přístupných bytových jednotek od 1KK, přes 2KK až po rozměrná 3KK. V rámci změny stavby před dokončením je projednávána střešní nástavba s dalšími třemi nadstandardními byty.

etapa "B" (2022-2023)

V rámci budovy „B“ bude nově zpřístupněný suterén sloužit ke komerčnímu pronájmu (kanceláře, kavárna…). V 1. patře vzniknou 3 rozměrné byty s celoprosklenou jižní fasádou a vlastními terasami. Uvnitř budovy bude vytvořená patrová vestavba, díky které bude v budově „B“ celkem 13 bytových jednotek. Obytná podlaží budovy „B“ disponují vlastním severním vstupem z Žižkovi ulice, komerční část bude přístupná z nově vzniklého nádvoří ve Vodňanské ulici.

etapa "A" (2023-2024)

Během poslední fáze dojde k rekonstrukci garáží, během které dojde i k výměně stávajících ocelových vrat za rolovací, výměně dvoukřídlé brány za posuvnou na dálkové ovládání. V přízemí budovy „A“ budou umístěny garáže, přístupné přímo z Vodňanské ulice se sekčními vraty. Z Vodňanské ulice bude též přístupná motogaráž a kočárkárna. Přízemí budovy „A“ bude v severní části budovy disponovat sklepními kójemi.  Obdobně jako u budovy „C“ je uvažováno se střešní nástavbou se západním ustupujícím podlažím. Celkem bude budova „A“ obsahovat 25 bezbariérově přístupných bytových jednotek.